Ziekenzalving

De ziekenzalving of het heilig oliesel is één van de zeven sacramenten van de Rooms-katholieke Kerk alsmede van de orthodoxe Kerken.

Dit sacrament wordt door de priester toegediend aan zieken die in doodsgevaar verkeren; zij worden op het voorhoofd en op de handen (in oude ritus op voorhoofd, neus, oren, ogen, mond, handen en soms voeten) gezalfd met speciaal hiervoor gezegende pure olijfolie (materie: oleum infirmorum, ziekenolie), waarbij tegenwoordig slechts eenmaal deze woorden worden uitgesproken: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven”. De oude ritus bestaat in het herhalen van een hieraan gelijk gebed bij de zalving van de verschillende ledematen en zintuigen (vorm).

Soms wordt gesproken van laatste sacramenten. Hiermee worden naast de ziekenzalving ook de (laatste) biecht en de (laatste) communie (het viaticum) bedoeld. Andere benamingen voor deze combinatie van biecht, sacrament van de zieken en communie zijn: sacramenten der stervenden en sacramenten der zieken. In delen van Nederland, met name in Limburg, Noord-Brabant, de Achterhoek en Twente, gebruikt men hiervoor het woord bediening in de vorm van het bediend worden van de ernstig zieke gelovige door de priester.

Tegenwoordig dient men het oliesel ook aan hen toe die niet ernstig ziek zijn, vooral in het geval het ouderen betreft. Ook zalft men reeds vaak mensen op leeftijd die geheel niet ziek zijn.

Ziekenzalving in Laarbeek
In onze parochie kunt u ook voor de ziekenzalving terecht. Niet alleen in noodgevallen hoeft u om de ziekenzalving te vragen, ook bij ziekte is het mogelijk deze zalving te ontvangen.

Via het parochiesecretariaat maakt u een afspraak om de ziekenzalving te regelen. U kunt daarvoor het volgende nummer bellen: 0492 461216.