Eustachiuskapel Beek en Donk

Pater Eustachius is in 1890 geboren als Huub van Lieshout. Hij woonde op de grens van Aarle Rixtel en Beek en Donk. Zijn parochiekerk was de Michaelkerk in Beek. Het is in deze kerk dat hijEustachiuskapel in de Michaelkerk gedoopt werd, zijn eerste communie en vormsel deed en waar hij misdienaar was. Na zijn priesterwijding in de congregatie van de Heilige Harten, droeg hij zijn eerste H. Mis in de Michaelkerk op. Ook zijn laatste H. Mis op Nederlandse bodem droeg hij in deze kerk op. De architectuur van de huidige Michaelkerk inspireerde hem dermate dat hij de bouwtekeningen meegenomen heeft naar Brazilië en deze gebruikt heeft voor de bouw van de kerk in zijn parochie.

Pater Eustachius is in 2006 zalig verklaard. Hij is een man van ons, een echte Laarbeker die de moed had te kiezen voor een moeilijke roeping in Brazilië. In de Michaelkerk is een speciale Eustachius kapel ingericht die dagelijks te bezoeken is. U kunt hier een kaarsje opsteken en een intentie in een boek achterlaten.

Pater Eustachius (Huub) van Lieshout SS.CC. (1890-1943)

1890 Geboren op 3 november in Aarle-Rixtel.

1890Gedooptin de Michael kerkte Beek en Donk.

1896Lagere school Zusters van Schijndel in Beek.

1903 Naar de Latijnse School in Gemert.

1905 Voortzetting studie op de Damianusstichting in Grave.

1913 Intrede in de Congregatie van de Heilige Harten.

1919 Na studie filosofie en theologie priester gewijd,waarna parochiewerk in Maassluis en Roelofarendsveen.

1925 Naar Brazilië en pastoor van de parochie Agua Suja.

1935 Pastoor van Poá bij de industriestad São Paulo, maar eerst verlof in Nederland.

1940In heel Brazilië groeiende faam als genezer van zieken.

Laatste maal in Nederland op bezoek, laatste keer Eucharistie gevierd in de Michaelkerk te Beek en Donk.

1941 De enorme toeloop in Poá maakt vertrek noodzakelijk.

1942 Bouwpastoor arbeidersparochie in Belo Horizonte.

1943 Door insectenbeet met vlektyfus geïnfecteerd.

Overleden op 30 augustus in Belo Horizonte.

De begrafenis op het kerkhof een nationale happening.

1948 Herbegraven in zijn nieuwe kerk in Belo Horizonte.

1955 Begin van het zaligverklaringsproces.

1970 Het proces wordt door de congregatie stilgelegd.

1982 Heropening van het proces.

2003 Proces afgerond.

2005 Erkenning wonderbare genezing van Braziliaanse priester.

verkregen op voorspraak van pater Eustachius in 1968.

2006 Zaligverklaring in Belo Horizonte, opening Eustachius kapel te Beek en Donk.

2007 Herbegrafenis van Pater Eustachius in Belo Horizonto.

Inzegening beeld van Pater Eustachius voor de Eustachius kapel te Beek en Donk.

Vingerkootje Eustachius naar Beek en Donk

BEEK EN DONK: Een vingerkootje van de zalig verklaarde Eustachius werd officieel overgedragen aan de Parochie Beek en Donk. Bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch en Braziliaanse broeders van de orde van de pater woonden de plechtigheid bij. De intocht begon om 17.00 uur met een Eucharistieviering in de Michaelkerk.

Door Marcel Bosmans
Het relikwie, afkomstig van de rechterhand, krijgt een prominente plek in de Eustachius-kapel van de Beek en Donkse Michaëlkerk. De doop, de communie, het vormsel en de eerste mis van Eustachius vonden plaats in de Michaëlkerk. “Het is zijn thuiskerk”, zegt Jeroen Alting von Geusau, voorzitter van de Stichting Pater Eustachius en secretaris van het parochiebestuur.

Echtheid
Het Bisdom heeft het kootje op echtheid onderzocht en na goedkeuring verzegeld. De paters van de Heilige Harten, de orde waartoe Eustachius behoorde, dragen het relikwie over. Het stukje been wordt geplaatst in een driehonderd jaar oude reliekhouder: “Eustachius was als misdienaar en priester actief in de Michaëlkerk. Het kan bijna niet anders of hij heeft deze houder in zijn rechterhand gehad.”

Toeloop
Alting von Geusau verwacht dat het vingerkootje veel bekijks zal trekken: “Van een sterke toeloop is al sprake sinds de Eustachius-kapel geopend is. In het recent verschenen boekwerk ‘101 Bedevaartplaatsen in Nederland’ wordt Beek en Donk als opkomend bedevaartsoord gekarakteriseerd. In het gastenboek zijn zelfs boodschappen terug te vinden van Braziliaanse bedevaartgangers. We verwachten dat de belangstelling nu nog verder zal toenemen. De aantrekkingskracht van de kapel is ook gunstig voor Beek en Donk en omgeving. Om de bedevaartgangers optimaal te kunnen bedienen zijn en worden diverse activiteiten ontwikkeld. Zo is er een Eustachiusroute in voorbereiding.

Eustachius
Pater Eustachius werd op 3 november 1890 als Huub van Lieshout in Aarle-Rixtel geboren. Hij werd in 1919 tot priester gewijd en vertrok zes jaar later naar Brazilië, waar hij faam genoot als genezer van zieken. Eustachius kwam te overlijden op 30 augustus 1943 aan vlektyfus, veroorzaakt door een insectenbeet. In 2006 werd Eustachius zalig verklaard. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats in  Belo Horizonte en werd bijgewoond door ruim 70.000 mensen. Zeshonderd priesters, honderd bisschoppen en twee kardinalen verzorgden de plechtigheid.

Stichting
Stichting Pater Eustachius is begin 2006 opgericht met als doel het ondersteunen, coördineren en faciliteren van activiteiten in de gemeente Laarbeek en omstreken rond de zaligverklaring van Pater Eustachius. De stichting doet dit in samenwerking met de Katholieke parochies in de gemeente, het Bisdom Den Bosch en de gemeente Laarbeek.