Sacramenten

Sacramenten zijn gewijde handelingen en woorden, die werkzame tekenen zijn van de Verlossing door Christus.
Volgens ons geloof heeft Jezus Christus zeven sacramenten ingesteld.
– het Doopsel
– de Eucharistie (communie)
– het Vormsel
– Boete en Verzoening (biecht)
– de Wijding (priesterschap)
– het Huwelijk
– de Ziekenzalving

Het aantal sacramenten is pas in de 12e eeuw vastgesteld. De heilige handelingen die konden worden herleid tot een Bijbelse oorsprong werden ‘Sacramenten’ genoemd en de overige handelingen, zoals de maagdenwijding, de kerkwijding en de huiszegeningen werden gerekend tot de zogenoemde ‘sacramentaliën’. Op de onderliggende pagina’s vindt u de o.a. de meer praktische zaken betreffende een aantal sacramenten, zoals die geregeld zijn in onze parochie.