Avondwake

Afspraken maken
Gewoonlijk wordt door de uitvaartondernemer contact gelegd met de parochie, om tijd en plaats van de uitvaart af te spreken.

In onze parochie is het mogelijk om een uitvaart af te spreken op de volgende tijd
– Om 10.30 uur in de ochtend;
– Om 13.30 in de middag.
Als er een avondwake gewenst is neemt de werkgroep avondwake contact op met de familie.

Waar kan de uitvaart plaatsvinden?

Parochianen van de parochie zalige pater Eustachius van Lieshout kunnen een kerkelijke uitvaart vragen in de parochiekerk van:
O.L. Vrouw Presentatie, Dorpsstraat 5,
5735 EA Aarle-Rixtel
H. Michaëlkerk, (Beek) Kerkstraat 1,
5741 GK Beek en Donk
St. Servatius, Burgemeester van den Heuvelstraat 1, 5737 BN Lieshout
O.L. Vrouw van Lourdes, Mariastraat 27,
5738 AH Mariahout.

Kerkelijke uitvaarten in de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout worden door pastor G. de Jong aangenomen. De pastor is daarvoor te bereiken op nummer 0492 461216 of op 0623538081.

Wanneer we iemand verliezen die ons dierbaar is, lijkt het soms alsof de tijd even stilstaat. Familie en vrienden komen bij elkaar. Samen probeer je op een waardige manier afscheid te nemen van degene die je is ontvallen. Samen bereid je de uitvaart voor. Misschien is dat een viering in de kerk of een plechtigheid in het crematorium. Er zijn veel keuzes te maken en er zijn vele manieren waarop je afscheid kunt nemen.

Aanvullend op de uitvaartplechtigheid kun je ervoor kiezen de avond van tevoren een avondwake te houden. Dat is een korte afscheidsdienst, meestal in de kerk. Het is een ander soort gelegenheid dan de uitvaartplechtigheid. Het is een samenkomst die in het teken staat van waken, waken bij de overledene als voorbereiding op de uitvaart, op het afscheid. Er wordt dan gebeden voor de overledene en voor de familie die achterblijft. Ook wordt er gezongen en stilgestaan bij het leven van de overledene. De aanwezigheid van veel vrienden en bekenden kan de nabestaanden mentaal voorbereiden op de uitvaart. Na de avondwake is er soms ook gelegenheid tot condoleren.

Vaak vinden mensen het prettig zo’n avondwake te houden. Het biedt mensen die overdag moeten werken toch de kans afscheid te nemen en hun steun te betuigen. Ook is het fijn om als familie de avond tevoren nog bij elkaar te zijn om te waken en te bidden bij je dierbare. Binnen onze parochie hebben we betrokken en bekwame vrijwilligers die deze diensten met veel liefde leiden, in overleg met de familie.
Het is echter niet de bedoeling dat het houden van een avondwake gevoeld wordt als een verplichting. Het is een mogelijkheid die moet passen bij de manier van afscheid nemen die u als familie voor ogen had. U kunt er natuurlijk voor kiezen geen avondwake te houden.

In onze kerken is dan ook de afspraak dat er géén afzonderlijke avondwakes worden gehouden. Zoals gezegd: een avondwake is een voorbereiding op de uitvaart.
Is er géén uitvaartdienst in de kerk dan is ook een voorbereiding niet toepasselijk.

Als een geliefd iemand sterft is dat een ingrijpende gebeurtenis. Veel gevoelens maken zich van je meester, verdriet, pijn, machteloosheid, onbegrip, woede soms. Langzaam dringt het tot je door, dat onze dierbare er niet meer is, dat we zonder hem of haar verder moeten. Om deze gevoelens te verwerken is het nodig om op een goede wijze afscheid te nemen van onze dierbare overledene. Wij kunnen daarvoor gebruik maken van de mogelijkheden die onze kerk biedt voor een afscheidsdienst.

Gebruikelijk is een uitvaartdienst voor de begrafenis of crematie. Daarnaast is het al vele jaren mogelijk om een avondwake te houden.

De avondwake vindt plaats op de avond van de begrafenis of crematie, wanneer deze op maandag plaatsvindt is de avondwake op zaterdag.

Een avondwake is een viering in de kerk, waarin wordt gebeden en gezongen, wordt geluisterd naar woorden, woorden uit de bijbel of andere teksten, woorden van onszelf. Maar altijd woorden die op de een of andere manier troost en bemoediging kunnen geven.
In de avondwake willen we stilstaan bij het leven en de dood van uw dierbare, willen we stil zijn om te gedenken, willen we proberen troost en bemoediging te geven.
In een avondwake is uitgebreid gelegenheid voor familie en vrienden om daadwerkelijk mee te doen, door kaarsen aan te steken, bloemen bij het kruis te zetten, de naam van de overledene in te schrijven, door teksten te lezen of muziek te maken. Voor een goede rouwverwerking is dit meedoen erg belangrijk. Maar dit hoeft natuurlijk niet, in overleg zijn er vele mogelijkheden daar invulling aan te geven.


De avondwake wordt verzorgd door twee leden van de avondwakegroep van de parochie. Wij zijn mensen zoals u, geen pastores of religieuzen, gewoon parochianen, als vrijwilligers verbonden aan de parochie. Wij willen op deze manier uiting geven aan ons meeleven met het overlijden van uw dierbare.

Indien u besluit om een avondwake voor uw dierbare overledene te houden, dan wordt u bezocht door twee leden van onze groep die de avondwake zullen verzorgen. Samen met u zullen wij de viering samenstellen.

U bent nooit verplicht tot een avondwake. U beslist zelf of een avondwake u aanspreekt, of u met de gedachten en gevoelens, zoals hier uitgesproken, mee kan gaan.
Ook als u wel een uitvaartdienst in de kerk wilt, is er geen verplichting tot een avondwake.