Kerk en grot in Mariahout

Op 15 augustus 1932 werd te ‘Ginderdoor’ de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes gesticht. Later zou deze Mariaparochie in de gemeente Lieshout, de toepasselijke naam Mariahout krijgen. De parochiegrenzen lopen iets anders dan de gemeente-grenzen. Verschillende inwoners van Veghel, St. Oedenrode, Beek en Donk en Nuenen behoren ook tot onze parochie-gemeenschap.

Op 10 juli 1933 werd de kerk ingewijd door Mgr. Diepen. Pastoor Jacobus van Eijndhoven was de bouwpastoor van de kerk en de stichter van het dorp Mariahout. De architect van de kerk was Philip Donders uit Eindhoven.

Reeds in 1935 werd een Lourdesgrot gebouwd en het proces-siepark aangelegd. Deze grot werd in de jaren 50 / 60 druk bezocht door bedevaarders. Later raakte het bouwwerk in verval. In de negentiger jaren ontstond het plan om de grot te herbouwen. Op 30 mei 1999 kon de nieuwe Lourdesgrot plechtig ingezegend worden.

Om mirakelspelen te kunnen opvoeren werd in 1945 een theater in amfitheatervorm aangelegd. Het openluchttheater wordt nog steeds veelvuldig gebruikt voor allerlei uitvoeringen en activiteiten.

De zusters van Barmhartigheid uit Ronse (België) kwamen in 1947 naar Mariahout en bewoonden enkele jaren de bovenverdieping van de pastorie. In 1949 was het klooster ‘Mariënhof’ klaar voor bewoning. Op de meisjesschool ‘St. Bernadette’, die tegelijk met het klooster werd gebouwd, kon les gegeven worden. De Bernardusschool (1930) die voorheen in gemengd onderwijs voorzag, werd ‘de jongens-school’. Op grond van de kerk werd in belang van de jeugd in 1965 een jeugdhuis gebouwd (later ‘Buurthuis’ genoemd).

Borstbeeld van Pastoor van  Eijndhoven in de tuin bij de kerk

 In de kerk treffen we enkele noemswaardige   kunstwerken aan. Het orgel, waarvan pas later   bekend werd dat het een monumentaal   instrument was, is gebouwd in 1866 door   orgelbouwer/burgemeester Franciscus   Cornelis Smits sr. Het is een van de kleinste   orgels door deze bouwmeester gemaakt en   mede daardoor zeer bijzonder! Dit orgel werd   oorspronkelijk gebouwd voor de St. Trudo-   kerk in Strijp (Eindhoven). In 1920 verhuisde   het orgel naar de Antonius van Padua-kerk                                                                       (steentjeskerk in Eindhoven) en in 1933 werd dit mooie instrument in de nieuwe kerk in Mariahout geplaatst. In 1985 werd het monumentale orgel grondig gerestaureerd en voor in de balustrade geplaatst.

De bekende kunstenaar Martin Roestenburg heeft in opdracht, onze kerk diverse kunstwerken nagelaten: de muurschildering op de achterwand in het priesterkoor (1948), de kruisweg-staties (1942/1946), en het glas-in-loodraampje in de Mariakapel met de voorstelling van Bernadette (1949). Boven het priesterkoor hangt het angelusklokje met de naam: “Ave Maria” (111 kg. 1946). De luidklokken in de toren hebben de namen: ‘Ave Maria’ (500 kg. 1950), ‘Ave Bernadette’ (286 kg. 1949). Alle klokken zijn opnieuw opgehangen. De Duitsers hadden in de oorlog (15 okt. 1942) de eerste klokken uit de toren gehaald om ze om te smelten tot wapens.

De pastoors die Mariahout heeft gekend zijn:
Pastoor J. van Eijndhoven 1933 – 1970
Pastoor H. Leemans 1970 – 1996
Pastoor J. Ceelen wnd 1996 – 2006
Pastoor J. Beekman 2006 – 2011
Pastoor Drs. J. Verbraeken wnd 2011-2014
Pastoor Drs. J. Verbraeken 2015-2019
Kapelaan G. de Jong 2019

Lourdesgrot Mariahout

Het begon allemaal in een grot in het Zuid-Franse Lourdes. Daar verscheen de Heilige Maagd Maria in 1858 achttien keer aan het eenvoudige boerenmeisje Bernadette Soubirous. Hiermee werd het begin gemaakt van de later uitgegroeide devotie voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Op 15 augustus 1932 werd te Ginderdoor, later Mariahout genoemd, in de gemeente Lieshout Lourdesgrotde parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes gesticht. Met grote inzet van de inwoners van het nieuwe dorp onder leiding van bouwpastoor Jacques van Eijndhoven, werd in die crisistijd in korte tijd een kerk gebouwd. Reeds op 10 juli 1933 was de kerk klaar en werd deze door Mgr. Diepen geconsacreerd. Pastoor van Eijndhoven, die een Maria vereerder was, had bij zijn aanstelling als pastoor van Mariahout aan Maria beloofd, dat hij hier zo snel mogelijk (nadat de kerk klaar was) er een Lourdesgrot bij zou bouwen. “Bij een kerk, die aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes is toegewijd, behoort ook een Lourdesgrot”, schreef de pastoor.

Op 30 mei 1935 kon de grot worden ingezegend. Het geheel was ongeveer 10 meter hoog en 25 meter breed en opgetrokken uit betonijzer, dat met een dunne laag beton was bezet. Het geheel, met de bijbehorende “inventaris”, was een zo getrouw mogelijke kopie van de grot van Lourdes.

Van plannen tot aanpak voor herbouw
Begin negentiger jaren kwamen er steeds weer geluiden uit de gemeenschap om iets met die vervallen grot te gaan doen. In 1991 heeft het parochiebestuur het principebesluit genomen tot herbouw van de Lourdesgrot. Er werden professionele plannen opgezet en er werd een bankrekening geopend. Een maquette werd vervaardigd die als voorbeeld stond voor het ontwerp en dienst deed bij allerlei gesprekken en acties. Nadat er al diverse aannemers met plannen en ideeën waren gekomen, was niemand bereid om het bouwwerk te garanderen. Het laatste plan echter (1997) leek degelijk en werd geheel uitgewerkt. Hiervoor werd een begroting opgesteld. Uitvoering van dit plan zou bijna een half miljoen gulden gaan kosten, er vanuit gaande dat alles zou worden uitbesteed. Dit bedrag kon niet worden opgebracht.

Herbouw met vrijwilligers 1998-1999
Eind 1997 nam een ondernemer het initiatief om met vrijwilligers de grot te herbouwen. Een werkgroep ging aan de slag om vrijwilligers te motiveren om mee te werken aan de herbouw van de grot om zodoende de kosten te reduceren. Er deden ruim 60 vrijwilligers mee, die ieder hun vakkennis gratis ter beschikking stelden. Ook waren er op allerlei terrein toezeggingen van bedrijven om hun middelen gratis in te kunnen zetten. Het was februari 1998 toen daadwerkelijk het eerste werk werd verzet voor de herbouw van de Lourdesgrot. Eerst werd de
ruïne van de oorspronkelijke grot helemaal geruimd. Volgens het professionele plan werd er nu gebouwd, met het doel een grot te bouwen die een langer leven zou leiden dan de eerste grot. Ruim 7000 vrijwilligers-uren werden er toen aan besteed. Op 30 mei 1999 (precies 64 jaar na de eerste inzegening) was men zover dat de nieuwe grot kon worden ingezegend.