ANBI

De cijfers van het boekjaar 2015 en 2016 zijn gepubliceerd door het Bisdom Den Bosch. (klik op bovenstaande link)
Klik hier voor de officiële ANBI-publicatie.

 

Wist u dat er een mogelijkheid bestaat om betalingen van kerkbijdrage/ gezinsbijdrage aan onze parochie aftrekbaar te maken van uw belasting?