ANBI

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

De cijfers van het boekjaar 2019 en 2020 zijn gepubliceerd door het Bisdom Den Bosch. (klik op bovenstaande link)
Klik hier voor de officiële ANBI-publicatie. 

 

Wist u dat er een mogelijkheid bestaat om betalingen van kerkbijdrage/ gezinsbijdrage aan onze parochie aftrekbaar te maken van uw belasting?