ANBI

Klik hier voor de officiële ANBI-publicatie.

De cijfers van het boekjaar 2015 en 2016 zijn gepubliceerd door het Bisdom Den Bosch. (klik op bovenstaande link)