ANBI

De cijfers van het boekjaar 2019 en 2020 zijn gepubliceerd door het Bisdom Den Bosch. (klik op bovenstaande link)
Klik hier voor de officiële ANBI-publicatie. 

 

Wist u dat er een mogelijkheid bestaat om betalingen van kerkbijdrage/ gezinsbijdrage aan onze parochie aftrekbaar te maken van uw belasting?