ANBI

De cijfers van het boekjaar 2020 en 2021 zijn gepubliceerd door het Bisdom Den Bosch. (klik op bovenstaande link). In 2021 is in het Bisdom gestart met een nieuw soort boekhouding dus vergelijkingen zijn moeilijk te maken.
Klik hier voor de officiële ANBI-publicatie. 

Wist u dat er een mogelijkheid bestaat om betalingen van kerkbijdrage/ gezinsbijdrage aan onze parochie aftrekbaar te maken van uw belasting?