Huwelijk

Het sacrament van het christelijk huwelijk maakt het mysterie van het liefdesverbond op een heel specifieke wijze zichtbaar. Daarom verheft Christus het huwelijk, dat christenen in het teken van dit verbond aangaan, tot sacrament: dat is het wat God verbonden heeft, dat is het wat geen mens zal scheiden.
Wordt het huwelijk als contract gesloten, als sacrament wordt het bediend: man en vrouw stellen hun leven ten dienste aan elkaar, wijden zich aan elkaar. Het huwelijk is daarom een soort wijding. Als wijding is het een sacrament dat gericht is op het heil van de ander, van elk ander. En als wijding dient het huwelijk de opbouw van de kerk; niet alleen omdat er kinderen uit voortkomen, maar eerst en vooral omdat het gericht is op het heil van elk ander.

Dit betekent dat het huwelijk niet alleen een gave is, maar als gave ook een roeping: in het huwelijk getreden mensen zijn niet getrouwd, maar zijn geroepen om het huwelijk waar te maken en in de verbintenis van man en vrouw echt mens te worden. In de bediening van het sacrament geven man en vrouw elkaar het vermogen beeld en gelijkenis te worden van het liefdesverbond van Christus met de kerk, van God met de mensengemeenschap. ”Getrouwd zijn” betekent leren leven in dit liefdesverbond.

(uit www.katholieknederland.nl)

Trouwen in Laarbeek

U kunt in de parochie Laarbeek trouwen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

– U bent beide Katholiek, of een van beide is katholiek. De katholieke partij (en) dienen het vormsel te hebben ontvangen

– U bent woonachtig in de Parochie Laarbeek of u staat ingeschreven in de parochie
U dient zich minimaal 6 maanden voor uw trouwdatum bij de parochie te melden.

Via het parochie secretariaat maakt u een afspraak met de pastor die samen met u uw kerkelijke huwelijk zal voorbereiden.
Alles over de concrete voorbereiding van een kerkelijk huwelijk is te vinden op www.huwelijksvoorbereiding.nl.

Aanmelding graag via het parochiecentrum in Beek en Donk op nummer 0492 461216 of via mail op adres info@eustachiusparochie.nl.