Erfstellingen en legaten

Het Bisdom geeft via een handzame folder informatie over nalatenschap waarbij gedacht kan worden aan de eigen parochie. Uit die informatie, bedoeld om er bekendheid aan te geven, nemen we de volgende kern over:
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn.
U kunt uw parochie op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten:
U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij.
Erfstelling:
U benoemt de parochie als erf­­­genaam voor een deel van de ­erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.
Notaris:
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

De bijzondere plaats van de parochie.

In het leven van veel mensen neemt de parochie een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen plaats, en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren.
In de parochie is aandacht voor de noden van mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden, maar ook voor noden van mensen in de derde wereld.

Een centraal punt in de parochie is het kerkgebouw dat door de parochie wordt onderhouden. De kerk is vaak beeldbepalend in ons dorp of onze wijk.

De parochie heeft een bijzondere plaats in de samenleving en in de harten van veel mensen. Daarom is het van groot belang dat de parochie kan blijven voortbestaan.

Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

Onder het kopje ANBI ziet u, na downloaden, een formulier wanneer u gebruik wil maken om uw parochie een bedrag te schenken of voor langere tijd kerkbijdrage wil betalen. U kunt dan in aanmerking komen voor mindering van belastinggelden.