Pastoraal Team

Zeereerwaarde heer pastoor Drs. J.G.A.M. Verbraeken is per 1-1-2015 benoemd tot pastoor van deze parochie.

De zeereerwaarde heer pastoor is per 1-7-2019 benoemd als pastoor-deken te Waalwijk  in de parochie Sint Jan de Doper.

Per 1-7-2019 is benoemd in onze parochie de weleerwaarde heer G. de Jong tot pastor van onze parochie.

De  zeereerwaarde heer drs. E.C. Seidel uit Helmond is benoemd per 1-7-2019 tot waarnemend pastoor van onze parochie. (administrator paroeciales).

De eerwaarde heer J.A.G. Beks is per 1-12-2015 benoemd tot diaken van onze parochie.

Beide zijn te bereiken via het secretariaat van de Zalige pater Eustachius van Lieshout.
Kerkstraat 3
5741 GK Beek en Donk
Tel.: 0492 461216 of in dringende gevallen pastor de Jong op 0623538081.

De vaste assistenten in onze parochie zijn:

Pastor A. Hasselman woonachtig in Helmond
Pater A.C. Wester OFM woonachtig in Lieshout
Pater W.M. van Rooden OSFS woonachtig in Mariahout