Pastoraal Team

Zeereerwaarde heer pastoor Drs. J.G.A.M. Verbraeken is per 1-1-2015 benoemd tot pastoor van deze parochie.

De zeereerwaarde heer pastoor is per 1-7-2019 benoemd als pastoor-deken te Waalwijk  in de parochie Sint Jan de Doper.

Per 1-7-2019 is benoemd in onze parochie de weleerwaarde heer G. de Jong tot pastor van onze parochie.

De  zeereerwaarde heer drs. E.C. Seidel uit Helmond is benoemd per 1-7-2019 tot waarnemend pastoor van onze parochie. (administrator paroeciales).

De eerwaarde heer J.A.G. Beks is per 1-12-2015 benoemd tot diaken van onze parochie en vormt samen met pastor De Jong het pastorale team.

Beide zijn te bereiken via het secretariaat van de Zalige pater Eustachius van Lieshout.
Kerkstraat 3
5741 GK Beek en Donk
Tel.: 0492 461216 of in dringende gevallen pastor de Jong op 0623538081.

De vaste assistenten in onze parochie zijn:

Pastor A. Hasselman woonachtig in Helmond
Pater A.C. Wester OFM woonachtig in Lieshout
Pater W.M. van Rooden OSFS woonachtig in Mariahout