Pastoraal Team

Drs. J.G.A.M. Verbraeken is per 1-1-2015 benoemd tot pastoor

J.A.G. Beks is per 1-12-2015 benoemd tot diaken

Beide zijn te bereiken via het secretariaat van de Zalige pater Eustachius van Lieshout.
Kerkstraat 3
5741 GK Beek en Donk
Tel.: 0492 461216

 

De vaste assistenten in onze parochie zijn:

Pastor A. Hasselman woonachtig in Helmond
Pater A.C. Wester OFM woonachtig in Lieshout
Pater W.M. van Rooden OSFS woonachtig in Mariahout