Pastoraal Team

Per 1-7-2019 is benoemd in onze parochie de weleerwaarde heer G. (Geoffrey) de Jong tot kapelaan van onze parochie. Het telefoonnummer staat verder naar onder vermeld alleen voor dringende gevallen. Ook heeft onze kapelaan zelf een mailadres maar alles loopt via de info van de parochie.

Per 1-7-2021 is door het Bisdom benoemd als administrator van onze parochie de hoogeerwaarde heer J.M.M. van de Laar, pastoor uit Uden.

De genoemde heren zijn te bereiken via het secretariaat van de Zalige pater Eustachius van Lieshout.
Kerkstraat 3
5741 GK Beek en Donk
Tel.: 0492 461216

De vaste assistenten in onze parochie zijn: Pater W.M. van Rooden OSFS en Diaken A. Schepens.