Pastoraal Team

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

Per 1-7-2019 is benoemd in onze parochie de weleerwaarde heer G. (Geoffrey) de Jong tot pastor van onze parochie. Het telefoonnummer staat verder naar onder vermeld alleen voor dringende gevallen. Ook heeft onze pastor zelf een mailadres maar alles loopt  via de info van de parochie.

De  zeereerwaarde heer drs. E.C. Seidel uit Helmond is benoemd per 1-7-2019 tot waarnemend pastoor van onze parochie. (administrator paroeciales) tot en met 30-6-2021. Per 1-7-2021 is door het Bisdom benoemd de hoogeerwaarde heer J.M.M. van de Laar, pastoor uit Uden.

Per 1-12-2020 is kapelaan Lê benoemd voor onze parochie en gedeeltelijk voor de parochie Heilige Lambertus te Helmond. De nieuwe kapelaan woont per 1-12-2020 in Aarle-Rixtel. Per 1-7-2021 is deze kapelaan voor 100% werkzaam in Helmond.

De  genoemde heren zijn te bereiken via het secretariaat van de Zalige pater Eustachius van Lieshout.
Kerkstraat 3
5741 GK Beek en Donk
Tel.: 0492 461216 of in dringende gevallen pastor de Jong op 0623538081.

De vaste assistenten in onze parochie zijn:

Pater W.M. van Rooden OSFS

Pastor A. Hasselman

Pastor J. Engels

Diaken A. Schepens.