Home

sitecollageWelkom op de website van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Onze parochie is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van alle parochies in de gemeente Laarbeek.
U kunt alle informatie van deze site vinden door in de linker kolom op het betreffende onderwerp te klikken.

Onder het kopje mistijden kunt u de adressen van de kerken in onze parochie vinden ook in de agenda als u op de rechterkolom klikt.

Op onze site  kunt u de versie van de beleidsnota van Bisschop Gerard de Korte vinden onder het kopje nieuws.

Onder het kopje Nieuws staat iets over onze advent-aktie in Laarbeek.


Huisbezoeken.

Vindt u het fijn om eens een bezoekje van de pastoor of de diaken te krijgen of om de communie thuis te ontvangen?
Het kan zijn dat u zelf of één van uw familieleden ziek is en graag een bezoekje wil, of misschien wilt u zomaar een (vertrouwelijk) praatje maken?

De pastoor of de diaken komen graag bij u op bezoek. Voor een huisbezoek Hoeft u maar te bellen naar het secretariaat 0492-461216

Wilt u de communie thuis ontvangen omdat u niet naar de vieringen in de kerk kunt komen? Ook dat kan. Neem ook in dat geval even contact op met het secretariaat 0492-461216 en er wordt dan een afspraak voor het thuisbrengen van de communie met u gemaakt.

 

Beste medeparochianen,

De landelijke actie kerkbalans is weer van start gegaan door het luiden van de kerkklokken op zaterdagmiddag 20 januari 2018 om 12.00 uur.
Dit jaar 2018, wil het parochiebestuur aandacht vragen voor de actie om ook uw kerk te steunen als u dat al niet deed.
Dit jaar houden we geen huis- aan huisactie, doen geen brief in uw brievenbus en er zijn ook geen flyers gemaakt. In de Mooi LaarbeekKrant heeft een artikel gestaan over onze inkomsten en uitgaven waarin te zien was waar we zoal geld voor nodig hebben. Er zijn gelukkig mensen die gehoor hebben gegeven aan deze oproep en hebben meegedaan door een bedrag over te maken op onze bankrekening. Wij zijn deze personen dan ook zeer dankbaar en hopen nog steeds dat mensen willen meedoen met het doneren aan onze kerken. Wij zijn immers ook een ANBI dus mogen bedragen worden afgetrokken bij uw belastingaangifte (drempel).

Elke gift aan onze parochie is van harte welkom en achter in onze kerken liggen machtigingskaartjes om in te vullen en daarna af te geven bij uw parochiecentrum.
Doet u ook mee? Heeft u vragen bel dan naar uw parochiesecretariaat.