Home

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

sitecollage

Welkom op de website van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Onze parochie is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van alle parochies in de gemeente Laarbeek.
U kunt alle informatie van deze site vinden door in de linker kolom op het betreffende onderwerp te klikken.

Ons nummer bij de Kamer van Koophandel is bekend onder nummer 74838504.

Gebed voor de Oekraïne

God van de vrede, opgeschrikt door het geweld en de agressie,

Door de oorlog die losgebarsten is in de Oekraïne, wenden wij ons tot U.

Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en zich samen inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.

Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven. Wees ook nabij aan de agressors, opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn. Dat ieder zich bekere tot U en tot de ander, als enige weg tot vrede.

Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.

God met lege handen sta ik voor U. Onmachtig ook, nu het ene land het andere binnenvalt. Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen, maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen.

Met lege handen sta ik hier voor U. Zend uw Geest van Wijsheid:

Dat Hij inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen.

Zend uw Geest van Kracht: dat Hij hen die beslissingen kunnen nemen de moed geeft de weg van vrede te kiezen.

Zend uw Geest van Barmhartigheid: dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien, en met barmhartigheid blijven behandelen- dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.

En, God, zend uw Geest van Troost: dat Hij uw ontferming mag laten voelen aan iedereen die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.

God, dat vraag ik U, in Jezus’ Naam. Amen.