Home

In verband met het Corona-virus zijn onze kerken niet of beperkt toegankelijk.
U kunt onze vieringen online volgen via deze link. Tevens worden de vieringen live gestreamd via Omroep Kontakt

sitecollage

Welkom op de website van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Onze parochie is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van alle parochies in de gemeente Laarbeek.
U kunt alle informatie van deze site vinden door in de linker kolom op het betreffende onderwerp te klikken.

Pater Arie Wester 05-11-1939 / 13-12-2020

Onze dierbare collega en vriend Pater Arie Wester is helaas overleden op Zondag Gaudete. Ik wens zijn familie, vrienden, onze parochianen, zijn Franciscaanse medebroeders en zijn oude collega’s bij het militaire ordinariaat heel veel sterkte toe. Heer geef hem de eeuwige rust.

PERSBERICHT

Wij zijn vrijdag 6 november opgeschrikt door het trieste bericht van het plotselinge overlijden van onze diaken Hans Beks.

Hans Beks was sinds december 2015 diaken in onze parochie zalige pater Eustachius van Lieshout in Laarbeek. In die periode heeft hij zich bijzonder ingezet voor de minderbedeelden in en buiten onze parochie. Daarnaast was hij actief om wekelijks diverse vieringen en uitvaarten in onze vier dorpskernen met veel overgave en inzet te verzorgen.

Wij wensen Tineke de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht bij dit plotselinge verlies.

Namens kerkbestuur

Kees van der Meij, vice-voorzitter

Henk van Eijndhoven, secretaris.

Laat een condoleancebericht achter voor diaken Hans Beks

Bekijk de videoopname van de uitvaartdienst

 

We hebben een nieuwe kapelaan gekregen in onze parochie en ook gedeeltelijk voor de Lambertusparochie te Helmond.

Per 1-12-2020 is benoemd kapelaan Lê .

 

Onder het kopje mistijden kunt u de adressen van de kerken in onze parochie vinden ook in de agenda als u op de rechterkolom klikt.

Op onze site  kunt u de versie van de beleidsnota van Bisschop Gerard de Korte vinden onder het kopje nieuws.

 


Huisbezoeken.

Vindt u het fijn om eens een bezoekje van de pastor of de kapelaan te krijgen of om de communie thuis te ontvangen?
Het kan zijn dat u zelf of één van uw familieleden ziek is en graag een bezoekje wil, of misschien wilt u zomaar een (vertrouwelijk) praatje maken?

De pastor of de kapelaan komen graag bij u op bezoek. Voor een huisbezoek Hoeft u maar te bellen naar het secretariaat 0492-461216

Wilt u de communie thuis ontvangen omdat u niet naar de vieringen in de kerk kunt komen? Ook dat kan. Neem ook in dat geval even contact op met het secretariaat 0492-461216 en er wordt dan een afspraak voor het thuisbrengen van de communie met u gemaakt.

 
 
Beste parochianen,
 
Inmiddels hebben wij als parochie een Kvk-Nummer gekregen, dit is 74838504.
Op de website van de Rooms Katholieke kerk is een speciale pagina ingericht over het preventiebeleid. Deze pagina’s zijn te vinden onder https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/. Via deze pagina kom je dan bij het preventiebeleid.
Iets verder naar beneden is een link van het dossier seksueel misbruik te vinden.(https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-misbruik/
 

Maatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november heeft gehouden over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht.

Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, geen samenzang en verder alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter.’

De bisschoppen hebben hoop dat op de langere termijn de cijfers over de pandemie reden geven om de maatregelen ten goede bij te stellen. De hoop is dat dit in ieder geval in december, voor Kerstmis mogelijk is. Die cijfers geven nu echter nog steeds, blijkens de persconferentie van het kabinet, grote reden tot zorg voor de volksgezondheid.

De bisschoppen hebben steeds gezegd deze zorg met de overheid te delen en hebben daarom vanaf het begin van de Covid-19 pandemie besloten om beschermende maatregelen in te voeren. Zij nemen daarmee hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. ‘De kerk is geen bron van besmetting en mag dat ook niet zijn’ vinden de bisschoppen. Zij vragen alle gelovigen en bedienaren nogmaals om zich aan het protocol te houden om zo, vanuit saamhorigheid, de zorg voor de naaste serieus te nemen.

Blijf verbonden!

Zij wijzen bovendien op de mogelijkheid om thuis met de eigen parochie verbonden te blijven en waar mogelijk via een live stream mee te vieren. Daarnaast is er elke zondagochtend de uitzending van de Eucharistieviering op NPO2. Deze opties blijven van groot belang nu per viering, ook bij bijzondere vieringen als bij een uitvaart of huwelijk, slechts 30 mensen een plaats kunnen krijgen. (NB: voor uitvaarten geldt dit vanaf 9 november).

Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de site van ons bisdom. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd.

Veel gestelde vragen uit de parochies in de voorbereiding op Kerstmis

Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven.

 1. Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers met Kerstmis?

Daar is helaas nog niet met zekerheid iets over te zeggen. Net als de overheid maken de bisschoppen zich zorgen over de huidige ontwikkeling in de cijfers van Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aanleiding tot hoop dat veel meer gelovigen dan het huidige aantal van 30 kunnen deelnemen aan de vieringen met Kerstmis. De overheid heeft aangegeven dat rond 8 december bekend zal worden gemaakt of de algemene richtlijnen voor samenkomsten met groepen met het oog op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet versoepeld kunnen worden.
De bisschoppen vragen daarom op dit moment aan de parochies zich voor te bereiden op het vieren van Kerstmis met maximaal 30 aanwezigen, exclusief bedienaren, per viering, maar met de mogelijkheid om op te schalen naar een hoger aantal als de Covid-19 cijfers daar half december aanleiding toe geven.
De R.-K. Kerk blijft hierover in gesprek met de overheid en houdt uiteraard de parochies van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

 1. Komt er ruimte voor openluchtvieringen en/of herderstochten en dergelijke?

De huidige overheidsregel is dat men buitenshuis met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens een groep mag vormen. De lokale overheid (gemeente, veiligheidsregio) kan hiervan afwijken en voor religieuze bijeenkomsten plaatselijk ontheffing op deze algemene overheidsregel verlenen. Dit betekent dat in beginsel openluchtvieringen, herderstochten, processies en dergelijke buiten niet plaats kunnen vinden, tenzij de plaatselijke parochie hiervoor van haar lokale overheid uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

 1. Op 18 november heeft de overheid nieuwe regels gepubliceerd over zingen. Wat betekent dit voor zingen in de R.-K. Kerk en voor koren?

Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten heeft de overheid zingen in een groep (van 2 personen of meer) vanaf 19 november 2020 verboden. Vanuit het oogpunt van godsdienstvrijheid is zingen tijdens vieringen in de kerk niet verboden, maar wordt aangeraden zeer voorzichtig te zijn.
De regels in de R.-K. Kerk blijven ongewijzigd, dat betekent dat tijdens vieringen geen samenzang plaatsvindt en zang slechts is toegestaan door één cantor of enkele zangers, zoals in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ is vastgelegd.
Oefenen door amateurkoren valt onder de algemene overheidsregel van zingen in een groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij elkaar komen om te oefenen.

 1. Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk?

Het eerder door de bisschoppen gegeven dringend advies, dat aanwezigen een mondkapje dragen tijdens de viering, blijft gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.

 1. Wat is het advies met betrekking tot verwarming van de kerkgebouwen?

Verwarming van het kerkgebouw door middel van radiatoren en vloerverwarming is mogelijk, ook tijdens de eredienst; heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering aan, moet tijdens de viering worden uitgezet en aanwezigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters.

 1. Hoeveel tijd moet er tussen twee opeenvolgende vieringen worden aangehouden?

Om het risico op besmettingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee vieringen contactoppervlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te luchten/spuien. Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en deuren zodanig tegenover elkaar worden opengezet dat een flinke luchtstroming of – circulatie door de ruimte ontstaat. Tijdens het luchten/spuien mogen er geen mensen aanwezig zijn in de ruimte. Het advies is om tussen verschillende vieringen tenminste twee uur aan te houden om te luchten.

 1. Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen?

Uitvaarten mogen vanaf 19 november door maximaal 100 personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft voorlopig het aantal van maximaal 30 aanwezigen gelden.

Kerstmis 2020 en de gevolgen van Corona.

Omdat we aan ieders veiligheid willen denken en werken is er in onze Parochie geen enkele Kerstviering bij te wonen. Wel worden missen vanuit Beek en Donk en Lieshout via livestream uitgezonden.

We hopen op ieders begrip in deze moeilijke Coronatijd.

 

Levensmiddelen inzameling minderbedeelden Laarbeek

De actie voor de minderbedeelden was  dit jaar heel geslaagd ondanks de Corona-tijd.

We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd om  onze minderbedeelden te verrassen

 • alle gulle schenkers
 • mensen die de spullen in ontvangst hebben genomen en daar verschillende uurtjes tijd in hebben gestoken
 • de mensen van de Waterpoort
 • onze inpakkers
 • de mensen van de LEV-groep