Kerkbijdrage

Samen voor de kerk van morgen

Laarbeek, januari 2023

De kerken meer zijn dan gebouwen. De parochies ook een eigen ‘huishouden’ kennen.

Afgelopen jaar heeft u ons financieel gesteund waarvoor we u heel erg dankbaar zijn. Het jaar 2022 is voor velen een zwaar jaar geweest, ook voor ons als parochie. Lang zijn onze kerken gesloten geweest en toen we weer open mochten waren er maar een beperkt aantal bezoekers die we welkom mochten heten. U zult begrijpen dat onze inkomsten uit collecten enorm gedaald zijn, terwijl onze uitgaven alleen maar meer zijn geworden.

De bijdragen van parochianen zijn rechtstreeks bestemd voor het pastorale werk in onze kerken: de aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast worden bijdragen gebruikt voor diverse lasten zoals onderhoud van gebouwen, vergoedingen en benodigdheden voor vieringen en secretariële ondersteuning.
Mogen we u als parochiaan ook vragen om onze parochie naar kunnen en vermogen financieel te ondersteunen? Alle bedragen zijn welkom.

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur Zalige pater Eustachius van Lieshout

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

Voor Aarle-Rixtel: NL50RABO 0101 4009 18

Voor Beek en Donk: NL40RABO 0105 0230 78

Voor Lieshout: NL13RABO 0128 9914 88

Voor Mariahout NL83RABO 0128 9016 67

onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’

Achter in de kerken liggen machtigingsformulieren die u in kunt vullen en daarna bezorgen op het parochiecentrum.

P.S. Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft? Maak uw toezegging voor 2023 vandaag nog gereed.