Parochiebestuur en Locatieraden

Zoals iedere parochie heeft ook onze parochie een bestuur dat zorgdraagt voor de “bedrijfsvoering” van de parochie. Het parochiebestuur is volgens kerkelijk recht verantwoordelijk voor het beheer van de kerk. De door het Bisdom benoemde priester is verantwoordelijk voor het pastoraat. De voorzitter van het parochiebestuur is de pastoor van de parochie.

Het parochiebestuur is per 01-01-2015 benoemd door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch Drs. A.L.M. Hurkmans en bestaat uit de volgende personen:Voorzitter:hoogeerwaarde heer pastoor J.M.M. (John) van de Laar uit Uden
Vice-voorzitter: Mr. C.H. (Kees) van der Meij MPA uit Beek en Donk
Secretaris: H.W. (Henk) van Eijndhoven uit Aarle-Rixtel
Penningmeester: J.E.M. (Jeanne) van Oosterwijk-Leijten uit Beek en Donk
Lid: A.J.A.C. (Léon) de Louw uit Beek en Donk, taakveld: Vastgoedbeheerder en Begraafplaatsen
Lid: P. (Pieter) van Doren uit Lieshout taakveld: werkgroepen/
vrijwilligers
Lid: vacant taakveld: pr en
communicatie

In elke kern van de parochie is gezocht naar mensen die in de locatie raden zitting willen nemen, willen vergaderen en een oog en oor willen zijn in de Laarbeekse parochie.
Deze personen vergaderen met bestuursleden en brengen adviezen uit aan het bestuur. De locatieraad is de schakel tussen werkgroepen/parochianen en parochiebestuur. Zij kan ook worden ingeschakeld bij extra activiteiten en zal actief zijn in het werven van vrijwilligers.

Onderstaand de namen van de mensen in de locatieraden van onze parochie.

Voor Aarle-Rixtel:

De heer Tonnie Gijsbers


Voor Beek en Donk:

Mevrouw Joke Doudart de la Grée

Voor Lieshout:

Mevrouw Mariëlle van Loon
Mevrouw Karien Rijpkema
De heer Pieter van Doren

Voor Mariahout:

Mevr.Henriëtte Lukassen-Spoor
De heer Ton van de Wijdeven
De heer Henk Hulsen
Mevrouw Ger Aarts