Pastoraal Team

Pastoor drs. J.G.A.M. Verbraeken is per 1-1-2015 benoemd tot pastoor van de parochie van de Zalige pater Eustachius van Lieshout.
Kerkstraat 3
5741 GK Beek en Donk
Telefoonnummer 0492 461216

Per 01-12-2015 is benoemd in deze parochie
Diaken J.A.G. Beks

De vaste assistenten in onze parochie zijn:

Pastor A. Hasselman woonachtig in Helmond
Pater A.C. Wester OFM woonachtig in Lieshout
Pater W.M. van Rooden OSFS woonachtig in Mariahout