Vormsel

In verband met het Corona-virus zijn onze kerken niet of beperkt toegankelijk.
U kunt onze vieringen online volgen via deze link. Tevens worden de vieringen live gestreamd via Omroep Kontakt

De oorsprong van het Vormsel is de handoplegging door de apostelen. Maar vanaf haar begin heeft de kerk verschillende riten gehad voor de mededeling van de heilige Geest in het vormsel; deze riten zijn ook herhaaldelijk veranderd. In 1971 heeft paus Paulus VI vastgesteld dat het sacrament van het vormsel wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma, die bij wijze van handoplegging geschiedt onder de woorden: N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. Bovendien is de handoplegging over alle vormelingen tezamen met het gebed: “Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus …” een zinvol onderdeel van het sacrament, hoewel het niet tot het wezen van de sacramentele ritus behoort. In deze dubbele symboolhandeling behoudt het vormsel haar dubbele zin: in de handoplegging komt het bijbelse gebaar te voorschijn waarmee de gave van de heilige Geest wordt meegedeeld en in het gebed wordt afgeroepen, in de zalving met chrisma ontvangt de vormeling het zegel dat haar of hem op Christus doet gelijken. Dit zegel is onuitwisbaar, en dus kan een mens slechts eenmaal worden gevormd.

Het Vormsel in Laarbeek
Heeft u vragen over het Vormsel, dan kunt u contact opnemen met Diaken Hans Beks via het parochiesecretariaat, Kerkstraat3, Beek en Donk. Tel: 0492-461216

Voor jongeren worden er ook tal van activiteiten georganiseerd door de jongerenafdelingen binnen ons bisdom.

Kijk hiervoor maar eens op:

Facebook.com/jongbisdomdenbosch of  http://www.jongkatholiek.nl/agenda

Heb je vragen over geloof, zingeving enzovoort laat het ons weten,

we komen graag met je in gesprek en zijn te bereiken via het secretariaat 0492-461216

Beste vormelingen en ouders,

Vorig jaar zijn we enthousiast gestart met de vormselvoorbereiding. Helaas kwam daar ook al vrij snel een abrupt einde aan door Corona. Gelukkig mogen we nu weer gaan opstarten. De voorbereiding gaat bestaan uit nog 3 bijeenkomsten en dan de viering.

  • Op 21 september van 19.00 tot 20.30 uur
  • Op 28 september van 19.00 tot 20.30 uur
  • OP 26 oktober van 19.00 tot 20.30 uur

De vormselviering zal dan zijn op : Vrijdagavond, 30 oktober om 19.00 uur in de kerk in Beek en Donk.

Natuurlijk moeten wij ons ook aan de corona regels houden. We gaan er dan in ieder geval voor zorgen dat de viering ook online gevolgd kan worden door familie en vrienden. De coronaregels die belangrijk zijn tijdens de voorbereidingsavonden zijn:

Heb je (milde) klachten, blijf dan thuis

  • De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, de begeleiding houdt wel 1,5 meter afstand.
  • De kinderen worden buiten afgezet en ook weer buiten opgehaald door de ouders.
  • We houden een administratie bij van alle aan- en afwezigen elke les om in geval van contact onderzoeken deze informatie te kunnen geven.

Mochten er weer veranderingen zijn in het beleid van het RIVM zullen wij daar zeker weer rekening mee houden en u op de hoogte houden.

We verwachten van iedereen deze week een reactie of we uw zoon / dochter kunnen verwachten op de eerste voorbereidingsavond op 21 september.

Met vriendelijke groet,

De vormselwerkgroep: Mariƫlle, Ankie, Diaken Hans Beks en Pastor de Jong.

This content will go after WordPress posts