Eerste Communie

De oorsprong
Wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door ter communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. 
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.

Waarom Eerste Communie?
Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

 

aanmeldformulier-communie-1-1Download

De Eerste Heilige Communievieringen 2021 zijn op zaterdag 5 juni 2021 in Beek en Donk om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur.

Voor de kinderen uit Lieshout op zaterdag 12 juni 2021 om 11.00 uur.

Voor de kinderen uit Mariahout op zaterdag 12 juni 2021 om 13.00 uur.

Hierbij dan de informatie met betrekking tot de eerste Heilige
communie van uw kind.
I.v.m. de pandemie worden de voorbereidingslessen gegeven via internet (teams). Alle lessen beginnen om 18.00 uur en zullen tot
ongeveer 19.00 uur duren.

De eerste les is op 19 april van 18.00 uur tot 19.00 uur
De tweede les is op 26 april van 18.00 uur tot 19.00 uur
De derde les is op 17 mei van 18.00 uur tot 19.00 uur
De vierde les is op 24 mei van 18.00 uur tot 19.00 uur
De vijfde les is op 31 mei van 18.00 uur tot 19.00 uur

De eerste communievieringen worden gehouden op zaterdag 5 juni in Beek en Donk, St. Michaelkerk. In principe zullen er op die dag 4 communievieringen zijn met telkens ongeveer 5 kinderen. Dit alles onder voorbehoud van de regels van de overheid.

Vanaf dinsdag 13 april tot en met maandag 19 april kunt u tijdens openingstijden van het parochiecentrum (tussen 09.00 en 12.00 uur iedere werkdag) een tasje met knutselspulletjes op komen halen op Kerkstraat 3 te Beek en Donk.