Eerste Communie

In verband met het Corona-virus zijn onze kerken niet of beperkt toegankelijk.
U kunt onze vieringen online volgen via deze link. Tevens worden de vieringen live gestreamd via Omroep Kontakt

De oorsprong
Wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door ter communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. 
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.

Waarom Eerste Communie?
Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Eerste Communie in Laarbeek
Voorafgaand aan de communieviering(en) gaat een rondleiding door de kerk(en) en een aantal voorbereidingsavonden vooraf.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een brief mee naar huis.

Beste communicantjes en ouders,

Vorig jaar zijn we enthousiast gestart met jullie communievoorbereiding. Helaas kwam daar vrij snel een einde aan vanwege Corona. Dat vonden wij allemaal super vervelend. Uitstellen en wachten is nooit leuk. Gelukkig mogen we nu weer alles opstarten. De voorbereiding zal op de meeste locaties bestaan uit een opfrisles en een oefenles. In Aarle-Rixtel schuift alles een jaartje op.

In Beek en Donk zal dat zijn op:

  • 7 september om 18.30 uur tot 19.30 uur in 1 groep
  • 5 oktober om 18.30 uur tot 19.30 uur in 1 groep

In Beek en Donk zal het Eerste Heilige Communie op 11 oktober zijn in twee vieringen om 14.00 uur en 16.00 uur. De indeling van de groepen volgt nog.

In Lieshout en Mariahout zal dat zijn op:

woensdag 23 september van 18.30 tot 19.30 u Lokatie Kerk in Lieshout

zaterdag 26 september van 16.00 tot 17.00 uur Lokatie Kerk in Lieshout

Voor Lieshout en Mariahout zal de viering van de Eerste Heilige Communie zijn op zondag 27 september om 14.00 uur in de kerk in Lieshout.

Voor de Eerste Heilige Communie in 2021 :

Aan alle ouders van kinderen in groep 4

Beste ouders,

Andere jaren bent u misschien al gewend dat er vanaf september ingeschreven kan worden voor de eerste heilige communie. In oktober beginnen we dan met de voorbereidingen.

Echter dit jaar gaat het communiejaar anders verlopen.

Wij zijn in september en oktober nog druk bezig om te zorgen dat de communicantjes van afgelopen jaar alsnog hun communie kunnen doen. Hun communie is vanwege corona niet door kunnen gaan op de oorspronkelijke datum.

Verder gaan we dit jaar starten met een nieuwe opzet voor het communiejaar. In oktober krijgt u meer informatie en kunt u uw kind inschrijven voor de eerste heilige communie.

Groeten namens communiewerkgroep Lieshout, Mariahout en Beek en Donk

This content will go after WordPress posts