Eerste Communie

In verband met het Corona-virus zijn onze kerken niet of beperkt toegankelijk.
U kunt onze vieringen online volgen via deze link. Tevens worden de vieringen live gestreamd via Omroep Kontakt

De oorsprong
Wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door ter communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. 
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.

Waarom Eerste Communie?
Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Eerste Communie in Laarbeek
Voorafgaand aan de communieviering(en) gaat een rondleiding door de kerk(en) en een aantal voorbereidingsavonden vooraf.

Voor de Eerste Heilige Communie in 2021 :

Aan alle ouders van kinderen in groep 4

Beste ouders,

1e Communie 2021

i.v.m. Corona zijn we nog plannen aan het maken om een programma op te zetten waar we toch mee vooruit kunnen. Zodra deze plannen concreet zijn hoort u iets van ons.

Groeten namens communiewerkgroep Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en pastor Geoffrey.