Nieuws

In verband met het Corona-virus zijn onze kerken niet of beperkt toegankelijk.
U kunt onze vieringen online volgen via deze link. Tevens worden de vieringen live gestreamd via Omroep Kontakt

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.

Parochiebestuur Laarbeek.

Per 1-1-2020 kosten misintenties in onze parochie € 10,00

Het bisdom heeft onder het kopje ANBI de cijfers over 2019 geplaatst.

Wijzigingen Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020

Doopsel (oude tekst)

Doopsel (tekst per 10 juli 2020)

 • De toediening van het doopsel wordt uitgesteld.

 • In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend

  worden (nooddoop). De pastoor begeleidt de ouders daar zo goed mogelijk op afstand bij. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving).

 • Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 • De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.

 • De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het doopsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de dopeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt.

  Zo kan de handoplegging geschieden door de handen boven het hoofd van de

  dopeling te houden.

 • Voor het dopen heeft het de voorkeur een doopschelp te gebruiken (deze kan

  verlengd worden). Ook kan een doopstok worden gebruikt.

 • Als doopwater dient bij elke doop vers water te worden gewijd.

 • Voor de zalving kunnen watten of een ‘virgula’ (wattenstaafje) worden gebruikt.

Eerste Communie (oude tekst)

Eerste Communie (tekst per 10 juli 2020)

• De uitreiking van de Eerste Communie aan een groep wordt uitgesteld

 • De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie is mogelijk mits alle regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid en de anderhalve meter worden nageleefd.

 • Tevens moeten de algemene regels van dit protocol met betrekking tot de uitreiking van de H. Communie worden nageleefd.

Vormsel (oude tekst)

Vormsel (tekst per 10 juli 2020)

Het toedienen van het vormsel wordt uitgesteld

 • De toediening van het vormsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.

 • De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het vormsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de vormeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. Dit kan worden bevorderd doordat de vormeling geknield is op een bidstoel, waardoor er meer afstand is tussen de gezichten van bedienaar en vormeling. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt. De vredeswens na de zalving gebeurt niet door het geven van een hand.

 • Voor de zalving kunnen watten worden gebruikt.

1

Wijding

Wijzigingen Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020

Wijding (tekst per 10 juli 2020)

Een wijding is mogelijk conform nadere bepalingen die per bisdom door de diocesane bisschop zijn vastgesteld. Deze bepalingen bevatten voorzorgsmaatregelen die passend zijn bij het uitzonderlijke en het specifieke karakter van de wijding en bij de plaats waar en de omstandigheden waaronder de wijding plaatsvindt.

Reserveren (oude tekst)

Reserveren (tekst per 10 juli 2020)

Factsheet:

Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht. Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden http://www.cioweb.nl

page2image2551106800 page2image2551107216

Factsheet:

Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 100 of meer personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur (zie het schema ‘reserveren en aanmelden’). Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

Protocol kerkgebouwen (oude tekst)

RESERVEREN

• Maak een reserveringssysteem zodat iedereen die aanwezig wil zijn bij de liturgie zich kan aanmelden en een plaats kan reserveren.

Protocol kerkgebouwen (tekst per 10 juli 2020)

RESERVEREN EN AANMELDEN

 • Maak een reserveringssysteem voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 100 of meer personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat zodat iedereen die aanwezig wil zijn bij de liturgie zich kan aanmelden en een plaats kan reserveren

 • Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder dan 100 personen dan wel door minder personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur.

2

This content will go after WordPress posts