Nieuws

In verband met het Corona-virus zijn onze kerken niet of beperkt toegankelijk.
U kunt onze vieringen online volgen via deze link. Tevens worden de vieringen live gestreamd via Omroep Kontakt

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.

2017 is door het Bisdom goedgekeurd.

De begroting 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

De rekening en verantwoording over 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

Parochiebestuur Laarbeek.

Per 1-1-2020 kosten misintenties in onze parochie € 10,00

Persbericht

Voor de vieringen in het weekend, stellen de bisschoppen verplicht, dat de gelovigen zich van tevoren aanmelden voor de H. Mis, én dat ze in geweten verklaren geen gezondheidsklachten te hebben die ofwel wijzen op besmetting met het Coronavirus (koorts, luchtwegen of verkoudheid) ofwel op een kwetsbare gezondheid, waardoor er een verminderde weerstand is (met gevaar op besmetting). Deze maatregel is dezelfde als in de horeca en de cultuursector.

Zoals u misschien al gehoord hebt mogen de kerken vanaf 1 juni weer open.

Maximaal 30 personen mogen dan de eucharistieviering bezoeken, waarbij we vriendelijk vragen dat u zich van tevoren via het parochiecentrum aanmeldt. Via 0492-461216 of per email: info@eustachiusparochie.nl. Bij voorbaat dank hiervoor.

Op 7 juni is er een viering zonder dat er communie uitgedeeld wordt om 11.00 uur in de Michaëlkerk te Beek en Donk. Uiteraard is deze via de webpagina www.eustachiusparochie.nl (klik op deze link) en RTV Kontakt te volgen.

Het is een viering waarvoor u zich moet aanmelden want er mogen maar maximaal 30 personen aanwezig zijn. Het toepassen van de protocollen blijkt erg complex te zijn, daarom hebben we besloten om op één locatie te beginnen en vandaar te gaan uitbreiden. Om de kans op fouten zo klein mogelijk te houden. Ook hiervoor hopen we op uw begrip.

Op 14 juni is er om 11.00 uur een viering in de Michaëlkerk met maximaal 30 personen, waarbij de H. communie wordt uitgedeeld, ook hiervoor graag van tevoren aanmelden, via een telefoontje of via de email. Bij voorbaat dank.

Op 21 juni is er om 11.00 uur in de Michaëlkerk te Beek en Donk,

Hierbij wordt ook de communie uitgedeeld.

Graag hiervoor aanmelden via parochiecentrum 0492-461216 of via email: info@eustachiusparochie.nl

Om een aantal praktische en pastorale redenen is door het pastorale team besloten om de zaterdagavondvieringen van Lieshout en Mariahout, naar de zondag te verschuiven.

Vanaf 28 juni zullen er Eucharistievieringen zijn in alle kerken van Laarbeek.

Dit houdt in op zondag om 09.30 uur in de O.L.V. Presentatiekerk te Aarle-Rixtel,

Om 09.30 uur In de St Servatiuskerk te Lieshout.

Om 11.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk te Mariahout

Om 11.00 uur  de Michaëlkerk te Beek en Donk.

Ook op deze datum mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn per kerk.

Ook hiervoor graag aanmelden via het parochiecentrum. Bij voorbaat dank

Protocol:

U wordt gevraagd in aansluiting op het protocol om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en alleen in de banken te gaan zitten die vrij zijn, op 1,5 meter van uw medeparochianen.

Voor het ontvangen van de communie graag in de bank blijven zitten. De voorganger komt u de communie aanreiken.

Wij verzoeken u vriendelijk bij binnenkomst en bij het uitgaan van de kerk elkaar de ruimte te geven, niet te haasten, en de aangegeven route te volgen.

This content will go after WordPress posts