Nieuws

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.
Ook werd verteld dat de H.Missen (misintenties) voortaan in geheel Laarbeek € 11,00 gaan kosten.

De begroting 2017 is door het Bisdom goedgekeurd.
De begroting 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

Parochiebestuur Laarbeek.

 

Kerken in Laarbeek luiden de noodklok

Afgelopen zaterdag om 12.00 uur heeft u misschien de kerkklokken horen luiden en heeft u zich wellicht afgevraagd wie er nu weer begraven zou worden. Maar deze keer was dat niet het geval. De kerken van Laarbeek luidden de klokken om de jaarlijkse actie Kerkbalans in te luiden, een actie waaraan alle kerken in Nederland deelnemen en die wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari 2017. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we symbolisch de noodklok luidden, want onze kerk heeft dringend geld nodig. Geld dat nodig is om de eredienst in onze kerken te vieren en onze kerkgebouwen in stand te houden. Door het luiden van de klokken, dit bericht in de krant en de oproepen van de kansel wil het parochiebestuur van de parochie van de Zalige pater Eustachius van Lieshout, waartoe al de kerken van onze mooie gemeente behoren, uw aandacht vragen om uw kerk te steunen ook als u dat niet eerder deed.

Veel mensen denken dat de kerk genoeg geld heeft, maar nog te vaak moet uitgelegd worden dat onze kerkgebouwen en het (weinige)personeel dat onmisbaar is voor het uitdragen en het beleven van ons geloof, handenvol geld kost. Om u een beeld te geven van een aantal van deze kosten volgen hierna een aantal voorbeelden van kosten voor onze parochie over 2017. Zo kostte bijvoorbeeld het vaste personeel ongeveer 68.000 euro, bedroegen de zakelijke kosten van de gebouwen grofweg 105.000 euro, kostte de eredienst 20.000 euro en dan hebben we het nog niet over de kosten van groot-onderhoud zoals het vernieuwen van een deel van het dak van onze kerk in Aarle-Rixtel.

Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die zich op velerlei gebieden gratis inzetten voor onze parochie; we zijn hen daar ook zeer dankbaar voor.

Om u een indruk te geven over de inkomsten waaruit we deze uitgaven kunnen betalen evenzo een aantal voorbeelden. Zo waren de opbrengsten in 2017 van de collectes in alle kerken om en nabij 33.000 euro, brachten uitvaarten zo’n 31.000 euro op en de kerkbijdragen ongeveer 70.000 euro.
Het zal u duidelijk zijn, dat met het teruglopen van het kerkbezoek en het natuurlijke verloop van onze parochianen de opbrengst van de jaarlijkse kerkbijdragen evenzeer terugloopt. Slechts drie van de tien parochianen blijken nog bereid te zijn een financiële bijdrage te leveren aan de kerk, waarmee wij blij zijn, maar dat is lang niet genoeg. Zeker niet om het ideaal te bereiken dat de parochie zich heeft gesteld, namelijk het in stand houden van de huidige vier in gebruik zijnde kerkgebouwen voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Daarom is elke gift welkom van wie dan ook; die bijdragen zijn hard nodig en worden verantwoord besteed. Zij dienen een goed doel namelijk een Kerk met kerkgebouwen als plaatsen van rust en betekenis voor gelovigen en niet-gelovigen. En wees nu eens eerlijk, wat is in ons Brabant eigenlijk een kerkdorp zoals Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout zonder een vertrouwd en centraal kerkgebouw met herkenbare toren?

Doet u ook mee?

In tegenstelling tot vorige keer zullen dit jaar geen folders en formulieren huis aan huis worden bezorgd, maar als u mee wilt doen aan de actie Kerkbalans kunt u zelf uw bijdrage overmaken naar de diverse rekeningnummers van uw eigen kerkdorpadministratie;
-Aarle-Rixtel: NL 50 RABO 0101 4009 18
-Beek en Donk: NL 40 RABO 0105 0230 78
-Lieshout: NL 13 RABO 0128 9914 88
-Mariahout: NL 83 RABO 0128 9016 67

Bovendien vindt u achter in onze kerken formulieren om uw kerkbijdrage te regelen.
Verder vindt u informatie over onze parochie op onze website (www.eustachiusparochie.nl) en is onze centrale parochieadministratie bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur voor nadere informatie (telefoon 0492-461216).

Vrede en alle goeds voor u.

Parochiebestuur Zalige pater Eustachius van Lieshoutparochie.