Nieuws

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.

2017 is door het Bisdom goedgekeurd.

De begroting 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

De rekening en verantwoording over 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

Parochiebestuur Laarbeek.

Per 1-1-2019 kosten misintenties in onze parochie € 12,00.

ADVENTSACTIE VOOR ONZE MEDE-PAROCHIANEN WELKE MOEITE HEBBEN ROND TE KOMEN, MISSCHIEN NIET GENOEG GELD HEBBEN OM  DAGELIJKSE DINGEN TE KOPEN enz.

Vanaf maandag 25 november a.s. staan achter in de kerk weer manden. Dit jaar willen we met Kerstmis 75 personen/gezinnen blij maken met iets extra’s. Daar kunnen we uw hulp heel goed bij gebruiken. Wilt u iets extra’s kopen (graag lang houdbare producten) voor deze mensen en meebrengen naar de kerk. Mocht u veel spullen hebben dan kunt u die ook afgeven tijdens openingstijden op het parochiecentrum, Kerkstraat 3 te Beek en Donk.

Natuurlijk mag u ook in de vorm van geld iets geven aan onze parochie zodat op het einde van de rit er nog spullen kunnen worden bijgekocht om zodoende de tassen goed te kunnen vullen. We hopen dat het ons ook dit jaar weer gaat lukken mensen blij te maken en met kerst te voorzien van een mooi gevulde tas of doos met de gewone dagelijkse etenswaren, immers onze minderbedeelden hebben geen voedselbank, kunnen niet terecht in een andere plaats. Onze parochie krijgt geen namen of adressen door, dit gebeurt in samenwerking met de stichting Vierbinden die een duidelijk beeld hebben van adressen waar het heel hard nodig is om bij te springen en levensmiddelen uit te delen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw gulheid.