Nieuws

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.

2017 is door het Bisdom goedgekeurd.

De begroting 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

De rekening en verantwoording over 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

Parochiebestuur Laarbeek.

Per 1-1-2019 kosten misintenties in onze parochie € 12,00.

Graag wil ik iedereen danken die wat ook maar gedaan heeft om mijn afscheid in Laarbeek tot een waar feest te maken. De grote opkomst en de vele attenties en het handen schudden van veel bekenden en dierbaar geworden mensen heeft mij getroffen. Ik ben blij dat ik in totaal 7 jaar en 8 maanden bij u heb mogen werken. Ik kijk heel mooi op mijn tijd in Laarbeek en mijn afscheid terug.
Een speciaal woord van dank aan het bestuur, koren en gildes voor hun bijdrage op deze 7 juli j.l. De geldelijke bijdrage (een paar honderd euro) die ik van u heb mogen ontvangen gaat in de pot voor de minder bedeelden in Laarbeek. Iets waar we in 2012 samen mee zijn begonnen en nu uitgegroeid is tot een mooi iets hier in Laarbeek.
Mijn nieuwe adres is sinds 16 juli:
Grotestraat 285
5141 JT Waalwijk.
Nogmaals hartelijk dank en hartelijk welkom in Waalwijk.
Pastoor-deken Jos Verbraeken