Nieuws

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.

2017 is door het Bisdom goedgekeurd.

De begroting 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

De rekening en verantwoording over 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

Parochiebestuur Laarbeek.

Per 1-1-2019 kosten misintenties in onze parochie € 12,00.

ADVENTSACTIE VOOR ONZE MEDE-PAROCHIANEN WELKE MOEITE HEBBEN ROND TE KOMEN, MISSCHIEN NIET GENOEG GELD HEBBEN OM  DAGELIJKSE DINGEN TE KOPEN enz.

De actie in ons mooie Laarbeek is een groot succes geworden. We hebben ons streven gehaald en veel mensen blij gemaakt met een tas vol levensmiddelen. Ook zijn we rijkelijk voorzien van geldelijke bijdragen om nog extra inkopen te kunnen doen.

Hierbij onze hartelijke dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan dit prachtige resultaat.