Nieuwe kapelaan

We hebben een nieuwe kapelaan gekregen in onze parochie en ook gedeeltelijk voor de Lambertusparochie te Helmond.

Per 1-12-2020 is benoemd kapelaan Lê .