Mistijden

Onze Lieve Vrouw Presentatie, Dorpsstraat 5, 5735 EA Aarle-Rixtel
Zondagochtend 09.30 uur

Missieklooster Heilig Bloed, Kloosterdreef 7, 5735 SJ Aarle-Rixtel
website: www.missieklooster.nl
Zaterdag- en zondagochtend 09.30 uur
Maandag t/m vrijdag 17.30 uur

Michaëlkerk, Kerkstraat 1, 5741 GK  Beek en Donk
Zondagochtend 11.00 uur
Woensdagochtend 09.00 uur

St. Servatiuskerk, Burgemeester van den Heuvelstraat 1, 5737 BN  Lieshout
Zondagochtend 09.30 uur met ingang van 1 november 2018 wordt de viering verzet naar de zaterdagavond om 19.00 uur.

Franciscushof, Franciscushof 17, 5737 BE , Lieshout
Vrijdagavond 18.30 uur; één maal per 14 dagen (voor exacte data zie plaatselijke kranten)

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Mariastraat 27, 5738 AH  Mariahout
Zaterdagavond 18.30 uur, met ingang van 1 november 2018 wordt de viering verzet naar 17.30 uur

Zusters Mariahout, Mariastraat 29, 5738 AH  Mariahout
Dinsdagavond 18.30 uur
Donderdagavond 18.30 uur

Ook in de agenda op de home-page van de site ziet u deze informatie terug door op de grote kolom eucharistieviering @ …. te klikken.

Wijziging in mistijd in Lieshout en in Mariahout: Met ingang van 1 november aanstaande zullen de mistijden in Lieshout en Mariahout worden gewijzigd. In Lieshout komt de zondagsviering van 09.30 uur te vervallen. In plaats daarvan is er een zaterdagavondviering om 19.00 uur in de Servatiuskerk.
In Mariahout gaat de H. Mis van 18.30 uur naar 17.30 uur op zaterdagavond.