Misintenties

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

Een misintentie in de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout kost € 10,00. U kunt het bedrag overmaken op onze rekening bij de Rabobank: IBAN: NL 40 RABO 0105 0230 78, BIC: RABO NL2U of via het bankrekeningnummer van uw kerk.
Ook kunt u de intentie aanvragen via de envelop achter in de kerken en daarna deze envelop in de brievenbus bij de administratie van uw kerk deponeren; of u kunt telefonisch of persoonlijk tijdens openingstijden van de administratie bij uw kerk een intentie opgeven. (zie voor deze openingstijden het kopje ‘Contact’)

De misintenties voor alle kerken in Laarbeek zijn voortaan te vinden op de home-page van onze website door op de agenda-datum en dan tijdstip te klikken. Door op de kolom ernaast te klikken komt het adres in beeld waar de kerk, kapel gevestigd is.

In verband met de omstandigheden rondom het Corona-virus staan alle misintenties nu even onder het kopje AGENDA.

 

 

Mededeling

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

Dat is per locatie: Mariahout max 40 personen, Lieshout max 70 personen, Beek en Donk max 50 personen, Aarle-Rixtel max 60 personen, Kapel Aarle-Rixtel max 20 personen

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.