Condoleancepagina Pater Arie Wester

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

Onze dierbare collega en vriend Pater Arie Wester is helaas overleden op Zondag Gaudete. We wensen zijn familie, vrienden, onze parochianen, zijn Franciscaanse medebroeders en zijn oude collega’s bij het militaire ordinariaat heel veel sterkte toe. Heer geef hem de eeuwige rust. 

We nemen in besloten kring afscheid van Pater Arie Wester. Echter, u kunt de dienst op vrijdagavond 19.00 in de Sint Servatiuskerk in Lieshout volgen op onze gebruikelijke livestream. Op zaterdagmorgen 19 december om 11.00 zal pater Wester na een viering in de kloosterkerk van de minderbroeders-franciscanen te Megen worden toevertrouwd aan onze moeder aarde. Ook deze viering kunt u online bijwonen via het Youtube-Kanaal van voornoemd klooster.

Wilt u nog een herinnering of condoleance kwijt? We stellen het op prijs als u hieronder een reactie achterlaat.