Aanpassingen website

We zijn momenteel bezig met wat (kleine) aanpassingen aan onze site omdat die vooral op mobiele telefoons soms niet heel goed leesbaar bleek en we een aantal actuele zaken wat overzichtelijker willen weergeven. Het kan echter zijn dat er tijdelijk wat informatie ontbreekt. Neem gerust contact met ons op bij vragen!

Nieuwe kapelaan

We hebben een nieuwe kapelaan gekregen in onze parochie en ook gedeeltelijk voor de Lambertusparochie te Helmond.

Per 1-12-2020 is benoemd kapelaan Lê .

In memoriam: Diaken Hans Bekx

PERSBERICHT

Wij zijn vrijdag 6 november opgeschrikt door het trieste bericht van het plotselinge overlijden van onze diaken Hans Beks.

Hans Beks was sinds december 2015 diaken in onze parochie zalige pater Eustachius van Lieshout in Laarbeek. In die periode heeft hij zich bijzonder ingezet voor de minderbedeelden in en buiten onze parochie. Daarnaast was hij actief om wekelijks diverse vieringen en uitvaarten in onze vier dorpskernen met veel overgave en inzet te verzorgen.

Wij wensen Tineke de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht bij dit plotselinge verlies.

Namens kerkbestuur

Kees van der Meij, vice-voorzitter

Henk van Eijndhoven, secretaris.