Administratie

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

De administratie is gevestigd in Beek en Donk, Kerkstraat 3, 5741 GK Beek en Donk
telefoonnummer 0492 461216
website: www.eustachiusparochie.nl
e-mail: info@eustachiusparochie.nl
Openingstijden: elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur