Gezins/kerkbijdrage 2022

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

AKTIE KERKBALANS 2022

In januari doen vele parochies in ons bisdom mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zult u als parochiaan gevraagd worden om een financi´ele bijdrage om ook in 2022 te kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Zeker nu de parochies onder extra financiéle druk staan als gevolg van de corona-pandemie, is geldelijke steun in de vorm van kerkbijdragen hard nodig!

Tussen 15 en 29 januari 2022 vindt de Actie Kerkbalans plaats en hopen onze parochies weer op u te mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen wij als kerk onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

In 2021 is het totaalbedrag aan kerkbijdragen wat door u is betaald € 45.276,39. Hartelijke dank aan alle gulle gevers!

Samen voor de kerk van morgen

Laarbeek, januari 2022

Beste mensen

“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.” “Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.” Dit zijn antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.  

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Denk bijvoorbeeld eens aan de adventsactie voor de minderbedeelden van Laarbeek.  Daarmee is de kerk van grote betekenis!

U bent lid van onze parochie en daar zijn we blij om. We hopen dat onze kerk ook voor u van waarde is. Als lid willen we u met deze brief vragen om een financiële bijdrage. Zodat we er ook in het komende jaar kunnen zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft. Zo kan de kerk haar plek blijven innemen in Laarbeek.


Wij hopen van harte dat u de kerk wilt gaan steunen met een bijdrage die bij u past. We zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Uw steun komt volledig ten goede aan de lokale parochie.


Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer

Voor Aarle-Rixtel:           NL50RABO 0101 4009 18

Voor Beek en Donk:       NL40RABO 0105 0230 78

Voor Lieshout:                 NL13RABO 0128 9914 88

Voor Mariahout              NL83RABO 0128 9016 67

onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Achter in de kerken liggen machtigingsformulieren die u in kunt vullen en daarna bezorgen op het parochiecentrum.

Dankzij uw gift blijven de kerken ook morgen een plek van betekenis.

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur Zalige pater Eustachius van Lieshout

P.S.  Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft? Maak uw toezegging voor 2022 vandaag nog gereed.