Home

In verband met het Corona-virus zijn onze kerken niet of beperkt toegankelijk.
U kunt onze vieringen online volgen via deze link. Tevens worden de vieringen live gestreamd via Omroep Kontakt

sitecollage

Welkom op de website van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Onze parochie is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van alle parochies in de gemeente Laarbeek.
U kunt alle informatie van deze site vinden door in de linker kolom op het betreffende onderwerp te klikken.

Onder het kopje mistijden kunt u de adressen van de kerken in onze parochie vinden ook in de agenda als u op de rechterkolom klikt.

Op onze site  kunt u de versie van de beleidsnota van Bisschop Gerard de Korte vinden onder het kopje nieuws.


Huisbezoeken.

Vindt u het fijn om eens een bezoekje van de pastor of de diaken te krijgen of om de communie thuis te ontvangen?
Het kan zijn dat u zelf of één van uw familieleden ziek is en graag een bezoekje wil, of misschien wilt u zomaar een (vertrouwelijk) praatje maken?

De pastor of de diaken komen graag bij u op bezoek. Voor een huisbezoek Hoeft u maar te bellen naar het secretariaat 0492-461216

Wilt u de communie thuis ontvangen omdat u niet naar de vieringen in de kerk kunt komen? Ook dat kan. Neem ook in dat geval even contact op met het secretariaat 0492-461216 en er wordt dan een afspraak voor het thuisbrengen van de communie met u gemaakt.

 
 
Beste parochianen,
 
Inmiddels hebben wij als parochie een Kvk-Nummer gekregen, dit is 74838504.
Op de website van de Rooms Katholieke kerk is een speciale pagina ingericht over het preventiebeleid. Deze pagina’s zijn te vinden onder https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/. Via deze pagina kom je dan bij het preventiebeleid.
Iets verder naar beneden is een link van het dossier seksueel misbruik te vinden.(https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-misbruik/
 
 
 

Door op downloaden te klikken komt belangrijke informatie zichtbaar over Pasen, Pinsteren enz.

Persbericht

Voor de vieringen in het weekend, stellen de bisschoppen verplicht, dat de gelovigen zich van tevoren aanmelden voor de H. Mis, én dat ze in geweten verklaren geen gezondheidsklachten te hebben die ofwel wijzen op besmetting met het Coronavirus (koorts, luchtwegen of verkoudheid) ofwel op een kwetsbare gezondheid, waardoor er een verminderde weerstand is (met gevaar op besmetting). Deze maatregel is dezelfde als in de horeca en de cultuursector. 

Zoals u misschien al gehoord hebt mogen de kerken vanaf 1 juni weer open.

Maximaal 30 personen mogen dan de eucharistieviering bezoeken, waarbij we vriendelijk vragen dat u zich van tevoren via het parochiecentrum aanmeldt. Via 0492-461216 of per email: info@eustachiusparochie.nl. Bij voorbaat dank hiervoor.

Op 7 juni is er een viering zonder dat er communie uitgedeeld wordt om 11.00 uur in de Michaëlkerk te Beek en Donk. Uiteraard is deze via de webpagina www.eustachiusparochie.nl (klik op deze link) en RTV Kontakt te volgen.

Het is een viering waarvoor u zich moet aanmelden want er mogen maar maximaal 30 personen aanwezig zijn. Het toepassen van de protocollen blijkt erg complex te zijn, daarom hebben we besloten om op één locatie te beginnen en vandaar te gaan uitbreiden. Om de kans op fouten zo klein mogelijk te houden. Ook hiervoor hopen we op uw begrip.

Op 14 juni is er om 11.00 uur een viering in de Michaëlkerk met maximaal 30 personen, waarbij de H. communie wordt uitgedeeld, ook hiervoor graag van tevoren aanmelden, via een telefoontje of via de email. Bij voorbaat dank.

Op 21 juni is er om 11.00 uur in de Michaëlkerk te Beek en Donk,

Hierbij wordt ook de communie uitgedeeld.

Graag hiervoor aanmelden via parochiecentrum 0492-461216 of via email: info@eustachiusparochie.nl

Om een aantal praktische en pastorale redenen is door het pastorale team besloten om de zaterdagavondvieringen van Lieshout en Mariahout, naar de zondag te verschuiven.

Vanaf 28 juni zullen er Eucharistievieringen zijn in alle kerken van Laarbeek.

Dit houdt in op zondag om 09.30 uur in de O.L.V. Presentatiekerk te Aarle-Rixtel,

Om 09.30 uur In de St Servatiuskerk te Lieshout.

Om 11.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk te Mariahout

Om 11.00 uur  de Michaëlkerk te Beek en Donk.

Ook op deze datum mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn per kerk.

Ook hiervoor graag aanmelden via het parochiecentrum. Bij voorbaat dank

Protocol:

U wordt gevraagd in aansluiting op het protocol om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en alleen in de banken te gaan zitten die vrij zijn, op 1,5 meter van uw medeparochianen.

Voor het ontvangen van de communie graag in de bank blijven zitten. De voorganger komt u de communie aanreiken.

Wij verzoeken u vriendelijk bij binnenkomst en bij het uitgaan van de kerk elkaar de ruimte te geven, niet te haasten, en de aangegeven route te volgen.

This content will go after WordPress posts