Vormsel

De oorsprong van het Vormsel is de handoplegging door de apostelen. Maar vanaf haar begin heeft de kerk verschillende riten gehad voor de mededeling van de heilige Geest in het vormsel; deze riten zijn ook herhaaldelijk veranderd. In 1971 heeft paus Paulus VI vastgesteld dat het sacrament van het vormsel wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma, die bij wijze van handoplegging geschiedt onder de woorden: N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. Bovendien is de handoplegging over alle vormelingen tezamen met het gebed: “Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus …” een zinvol onderdeel van het sacrament, hoewel het niet tot het wezen van de sacramentele ritus behoort. In deze dubbele symboolhandeling behoudt het vormsel haar dubbele zin: in de handoplegging komt het bijbelse gebaar te voorschijn waarmee de gave van de heilige Geest wordt meegedeeld en in het gebed wordt afgeroepen, in de zalving met chrisma ontvangt de vormeling het zegel dat haar of hem op Christus doet gelijken. Dit zegel is onuitwisbaar, en dus kan een mens slechts eenmaal worden gevormd.

Het Vormsel in Laarbeek
Heeft u vragen over het Vormsel, dan kunt u contact opnemen met:

 

  • Mariëlle van Loon             tel. 0499-423838             
  • Joke Doudart de la Grée      tel. 0492-462970                
  • Ankie Koster                  tel. 0492- 384498              
  • Diaken Hans Beks tel. 0413 369540

 

Voor jongeren worden er ook tal van activiteiten georganiseerd door de jongerenafdelingen binnen de verschillende bisdommen.

Kijk hiervoor maar eens op: http://www.jongkatholiek.nl/agenda

Heb je vragen over geloof, zingeving enzovoort:
laat het ons weten, we komen graag met je in gesprek

We zijn te bereiken via het secretariaat.

Eerste voorbereidingsavond vormsel 13-11-2017:

Vormselagenda 2017-2018: Bijeenkomsten:
Parochiecentrum Beek en Donk, Kerkstraat

25-11-2017 13.30-16.00 uur Bijeenkomst 2 Excursie Klooster in Aarle-Rixtel
11-12-2017 19.00-20.30 uur Bijeenkomst 3 Parochiecentrum
08-01-2018 19.00-20.30 uur Bijeenkomst 4 Parochiecentrum
08-01-2018 19.00-20.30 uur Bijeenkomst voor ouders/verzorgers in parochiecentrum
22-01-2018 19.00-20.30 uur Bijeenkomst 5 Parochiecentrum
28-01-2018 11.00-12.00 uur Kerk Beek en Donk
05-02-2018 19.00-20.30 uur Bijeenkomst 6 Parochiecentrum
19-02-2018 19.00-20.30 uur Bijeenkomst 7 Parochiecentrum
09-03-2018 19.00-20.30 uur Oefenen in kerk van Aarle-Rixtel
11-03-2018 09.30-11.00 uur Vormselviering kerk A-Rixtel
19-03-2018 19.00-20.30 uur Napraten en vieren Parochiecentrum