Nieuws

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.
Ook werd verteld dat de H.Missen (misintenties) voortaan in geheel Laarbeek € 11,00 gaan kosten.

Als positief nieuws is te vermelden dat boekjaar 2015 en 2016 een positief eindresultaat hebben behaald. De rekening en verantwoording zijn ter goedkeuring aangeboden in het bisdom.

De begroting 2017 is door het Bisdom goedgekeurd.
De begroting 2018 is aan het Bisdom aangeboden.

Parochiebestuur Laarbeek.