Nieuws

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.
Ook werd verteld dat de H.Missen (misintenties) voortaan in geheel Laarbeek € 11,00 gaan kosten.

Als positief nieuws is te vermelden dat boekjaar 2015 en 2016 een positief eindresultaat hebben behaald. De rekening en verantwoording zijn ter goedkeuring aangeboden in het bisdom.

De begroting 2017 is door het Bisdom goedgekeurd.

Parochiebestuur Laarbeek.

 

Beste parochianen van Laarbeek,

Op 1-1-2015 was de oprichting van de Nieuwe Parochie met de naam Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout. De tijd tikt door en 1-1-2016 hebben we al weer gehad. Het was in 2015 zoeken met en naar elkaar om dingen geregeld te krijgen. Uw parochiebestuur had genoeg om handen om zoveel mogelijk zaken te regelen en zijn nog steeds bezig en zoekende naar de juiste weg. Dingen zijn veranderd of worden nog veranderd maar we hopen dat eenieder zich thuis blijft voelen in de kerk.

Gelukkig zijn er heel veel mensen die steunen, helpen ( denk aan alle vrijwilligers) en bijdragen aan de broodnodige inkomsten.
Hartelijk dank aan alle personen die een bijdrage aan zijn of haar kerk hebben gedaan.

Ook u kunt bijdragen aan de opbouw van een gezonde parochie om toch ook voor de toekomst garantie te bieden van het voortbestaan van de kerk voor uw kinderen en uw kleinkinderen.
Dus wilt u bijdragen aan uw kerk, uw gift is van harte welkom.

Voor de mensen in onze kernen hier nog even de bankrekeningnummers op een rijtje:
Aarle-Rixtel NL 50 RABO 0101 4009 18
Beek en Donk NL 40 RABO 0105 0230 78,
Lieshout NL 13 RABO 0128 9914 88
Mariahout NL 83 RABO 0128 9016 67
op naam van Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout .

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen belt u gerust naar uw secretariaat of naar het hoofdsecretariaat.

Met dank en vriendelijke groet,
Parochiebestuur van Laarbeek
Pastoraal team van Laarbeek en assistenten.

 

———————————————————————————————————————————-

Lourdesreis
Het Bisdom van Den Bosch organiseert een bedevaartreis naar Lourdes dit jaar.
Wij als parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout willen graag ook deelnemen aan deze reis. De reis vindt plaats op 14 t/m 21 oktober 2017. We reizen met de bus het eerste stuk en stappen daarna over in de TGV.
Informatie kunt u krijgen bij het parochiecentrum .