Home

sitecollageWelkom op de website van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Onze parochie is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van alle parochies in de gemeente Laarbeek.
U kunt alle informatie van deze site vinden door in de linker kolom op het betreffende onderwerp te klikken.

Onder het kopje mistijden kunt u de adressen van de kerken in onze parochie vinden ook in de agenda als u op de rechterkolom klikt.

Op onze site  kunt u de versie van de beleidsnota van Bisschop Gerard de Korte vinden onder het kopje nieuws.

Onder het kopje Nieuws staat iets over onze advent-aktie in Laarbeek.


Huisbezoeken.

Vindt u het fijn om eens een bezoekje van de pastoor te krijgen of om de communie thuis te ontvangen?
Het kan zijn dat u zelf of één van uw familieleden ziek is en graag een bezoekje wil. Maar misschien wilt u zomaar een (vertrouwelijk) praatje maken ? Onze pastoor komt graag bij u op bezoek. Voor een huisbezoek van onze diaken, Hans Beks, kunt u ook bellen naar het secretariaat. Ook hij wil graag langskomen voor een gesprek, bezoekje.
Wilt u een keer per maand graag de communie ontvangen? Ook dat kan.
Bel even naar 0492-461216 en er wordt dan een afspraak voor een bezoek, of het thuisbrengen van de communie voor u gemaakt.

Pastores, Assistenten en parochiebestuur van Laarbeek wensen iedereen een goed, gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe.

Beste medeparochianen,

De landelijke actie kerkbalans is weer van start gegaan door het luiden van de kerkklokken op zaterdagmiddag 20 januari 2018 om 12.00 uur.
Dit jaar 2018, wil het parochiebestuur aandacht vragen voor de actie om ook uw kerk te steunen als u dat al niet deed.
Dit jaar houden we geen huis- aan huisactie, doen geen brief in uw brievenbus en er zijn ook geen flyers gemaakt. Wel zullen we volgende week in de MooiLaarbeekKrant een artikel zetten over kerkbijdrage en waar we geld voor nodig hebben en aan uitgeven.
Elke gift aan onze parochie is van harte welkom en achter in onze kerken liggen machtigingskaartjes om in te vullen en daarna af te geven bij uw parochiecentrum.
Doet u ook mee? Heeft u vragen bel dan naar uw parochiesecretariaat.