Home

sitecollageWelkom op de website van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Onze parochie is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van alle parochies in de gemeente Laarbeek.
U kunt alle informatie van deze site vinden door in de linker kolom op het betreffende onderwerp te klikken.

Onder het kopje mistijden kunt u de adressen van de kerken in onze parochie vinden ook in de agenda als u op de rechterkolom klikt.

Onder het kopje nieuws kunt u de versie van de beleidsnota van Bisschop Gerard de Korte vinden.
Ook staat daar een stukje over de vrijwilligersdag met foto’s.

Huisbezoeken.

Vindt u het fijn om eens een bezoekje van de pastoor te krijgen of om de communie thuis te ontvangen?
Het kan zijn dat u zelf of één van uw familieleden ziek is en graag een bezoekje wil. Maar misschien wilt u zomaar een (vertrouwelijk) praatje maken ? Onze pastoor komt graag bij u op bezoek.
Wilt u een keer per maand graag de communie ontvangen? Ook dat kan.
Bel even naar 0492-461216 en er wordt dan een afspraak voor een bezoek, of het thuisbrengen van de communie voor u gemaakt.

Beste mede-parochianen van Laarbeek,

Oktober 2016 is alweer voorbij en met nog twee maanden te gaan, zitten we alweer in het jaar 2017. Tot en met 31 oktober 2016 is er ruim 70.500 euro aan kerkbijdragen binnengekomen in onze 4 kernen van de parochie.
Wij zijn alle personen die hieraan hebben bijgedragen erg dankbaar dat ze willen meehelpen aan de opbouw en de instandhouding van deze parochie met zijn 4 kerken.

Degenen die dit jaar nog een bijdrage willen doen en er tot nu toe niet aan toe zijn gekomen, willen we nu van harte uitnodigen alsnog een bijdrage/gift te doen.

Half januari 2017 starten we weer met de jaarlijkse actie Kerkbalans welke landelijk zal worden gehouden.

Namens het Parochiebestuur van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout,
penningmeester

Onze adventsactie voor de minderbedeelden in Laarbeek.

Gedurende de hele adventsperiode staan er weer manden in onze kerken. Hierin verzamelen we weer houdbare producten voor de minderbedeelden in Laarbeek om ook deze mensen met kerst een extraatje te bezorgen.
Doet u ook weer mee? Giften in de vorm van geld zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. Daarvan worden dan op het laatst producten gekocht om aanvulling te doen op hetgeen we al gekregen hebben.

Dank u wel.